Onze advocaten

Anwalt Eupen Lentz Sarah Schlenter

Sarah Schlenter

sarah.schlenter@lentz-rechtsanwalt.be
Rechtsanwalt Eupen Ralph Lentz

Ralph Lentz

lentzralph@lentz-rechtsanwalt.be
Anwalt Eupen Manon Margodt

Manon Margodt

manon.margodt@lentz-rechtsanwalt.be

Vakgebieden

Schadevergoedings- en smartegeldrecht

 Persoonlijke schade

 Materiële schade

 Morele schade

 Herstelling van de schade

Verkeersrecht

Boetebrief

Rijverbod

Snelheidsovertreding

Verkeersongevallenregeling

Burgerlijk recht

 Huurrecht

 Contractenrecht

 Consumentenbeschermingsrecht

Familierecht

Personenrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Verzekeringsrecht

Afkoopsom

Verplichtingen

Schadegeval

Schaderegeling

Verzekeringsbescherming

Verzekeringscontract

Strafrecht

Vertegenwoordiging voor de Politie- en Correctionele Rechtbanken in België

Inning van schuldvorderingen en incassorecht

Buitengerechtelijke en gerechtelijke inning

Consequente opvolging van schuldvorderingen

Incasso

Gedwongen tenuitvoerlegging

Nazicht en afwijzing van ongerechtvaardigde aanspraken

Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in België

Het Kantoor Lentz

4
Talen
5
Publicaties
35
Jaren werkervaring
6
Medewerkers

 

 

Jus est ars boni et aequi

-

Het recht is de kunst van het goede en het billijke

Waarom een advocaat raadplegen?

Bij alle handelingen in uw leven -ongeacht of het nu om de privésfeer of om de professionele sfeer gaat- hangt uw toekomst af van de beslissingen die u dagelijks moet nemen.

Uw keuze voor het ene of het andere alternatief kan gevolgen met zich meebrengen waaraan u niet gedacht had of die u zich niet eens kon inbeelden.

Alvorens dus een privé- of handelshuurcontract, een overeenkomst, enz... te ondertekenen, kortom alvorens beroepsmatig of op privévlak financiële verplichtingen aan te gaan, denk er dan aan om een vakman te raadplegen die u erbij kan helpen om uw vermogen niet te belasten of uzelf niet voor jarenlang te binden.

En indien u ondanks deze adviezen of ten gevolge van de onvoorspelbaarheid van het leven, toch nog betrokken zou raken in een rechtsgeschil, vergeet dan niet dat onze knowhow, onze competentie en onze vakkennis van de wetten en juridische valkuilen u naar een billijke oplossing toe kunnen leiden.

Ingeval van een procedure zetten we al onze krachten en competenties in om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Contact

Aachener Straße 70, B-4700 Eupen
Tel.: +32 87 74 49 87 / Fax: +32 87 74 49 13